RAINN

“Wont Stay Quiet”

Screen Shot 2019-08-06 at 11.39.04 AM.png
Screen Shot 2019-08-06 at 11.39.30 AM.png

X Ambassadors starring Liev Schreiber

“Lowlife” feat Jamie N Commons & Asap Ferg

Screen Shot 2018-06-10 at 12.34.57 PM.png
Screen Shot 2018-06-10 at 12.35.36 PM.png

Johnson & Johnson

“Babycenter”

Screen Shot 2018-06-09 at 9.07.18 PM.png
Screen Shot 2018-06-09 at 9.05.47 PM.png

Lindsey Stirling with Mark Ballas

“Warmer In The Winter”

Screen Shot 2018-12-18 at 6.23.50 PM.png
Screen Shot 2018-12-18 at 6.22.00 PM.png

Bazzi

“Fuck The Club”

Screen Shot 2019-04-03 at 6.35.53 PM.png
Screen Shot 2019-04-03 at 6.35.02 PM.png

Lindsey Stirling & HP

“Hold My Heart”

Screen Shot 2019-08-05 at 11.55.37 PM.png
Screen Shot 2019-08-05 at 11.56.17 PM.png

Black Eyed Peas

“Yesterday”

Screen Shot 2018-06-10 at 12.42.57 PM.png
Screen Shot 2018-06-10 at 12.43.42 PM.png